Złącze testowe seria G – do przyłączy zewnętrznych

Złącze testowe serii G jest przeznaczone do szybkiego łączenia butli gazowych podczas procesu napełniania czynnikiem. Dostępne są wersje do zaworów typu CGA346 oraz CGA540. Zawór bezpieczeństwa uniemożliwia rozłączenie złącza będącego pod ciśnieniem.

Menedżer produktu HP
e-mail

Informacje techniczne

Parametr
Opis
Medium
Sprężone powietrze / gazy obojętne / woda

Maksymalne ciśnienie testu
248 bar

Temperatura robocza
Od -17ºC do +60ºC

Typ i rozmiar przyłącza testowanego elementu
Typy zaworów: G346 / G540 / G540S

Rodzaj sterowania
Manualne

Technologia ICON™
Nie