Blokada mechaniczna tłoczyska siłowników ISO 15552

Blokada umożliwia mechaniczne zatrzymanie tłoczyska siłownika po zdjęciu pneumatycznego sygnału z wejścia sterującego. Ponowne podanie ciśnienia odblokowuje blokadę mechaniczną.
Blokady tłoczyska dostępne dla średnic tłoków: Ø32 – Ø40 – Ø50 – Ø63 – Ø80 – Ø100 – Ø125 mm.

Menedżer produktu Pneumax
e-mail

Informacje techniczne

Parametr
Opis
Kompletna blokada
- 1320.Ø.51BS (Ø - średnica tłoka)

Korpus blokady
- 1320.Ø.51S

Tylko część blokująca
- 1320.Ø.51B