Profilowe ISO 15552


Seria siłowników zgodnych z ISO 15552 oraz zaadaptowana do standardu VDMA 24562 oraz CNOMO/AFNOR 49003, co zapewnia ich wymienność z innymi siłownikami tego standardu.