Szybkozłącze typ 25KL AISI303 / 316L (DN 7,4mm)

Szybkozłącze przemysłowe suchoodcinające z najbardziej popularnym profilem wtyczki dla tej średnicy nominalnej. Zawór umieszczony zarówno w szybkozłączu jak i we wtyczce. Podczas procesu łączenia, wtyczka i szybkozłącze uszczelnione przed otwarciem obu zaworów. Brak inkluzji powietrza w trakcie łączenia szybkozłącza z wtyczką. Podczas rozłączania oba zawory zamykane równocześnie oraz prawie niezauważalny wyciek medium.

Menedżer produktu HP
e-mail

Informacje techniczne

Parametr
Opis
Medium
Inne gazy obojętne / medium płynne

Ciśnienie robocze
Maks. 8 bar (współczynnik bezpieczeństwa 4:1)

Temperatura robocza
Od -15°C do +200°C (uszczelnienie FKM)

Wielkość przepływu
780 l/min (ciśnienie wejściowe 6 bar, spadek ciśnienia 0.5 bar) dla sprężonego powietrza

Siła łączenia
40 N przy ciśnieniu 0 bar
120 N przy ciśnieniu 6 bar


Dodatkowa grafika