Szybkozłącze typ 27KB (DN 10mm)

Model 27KB  to wersja obustronnie odcinająca, wzorowana na serii 27KA dla sprężonego powietrza. W modelu tym stalową tuleję ryglującą zastąpiono tuleją mosiężną dla dodatkowej ochrony przed korozją. Zawory w gnieździe i we wtyczce otwarte podczas połączenia obu elementów. Podczas rozłączania zawory są zamykane, zapewniając minimum strat. Obsługiwane jedną ręką (tuleja ryglująca nie musi być odciągnięta do tyłu podczas łączenia). Elementy wewnętrzne wykonano z materiałów niekorodujących. Duża kultura pracy dzięki kulkowemu systemowi zamykania.

Menedżer produktu HP
e-mail

Informacje techniczne

Parametr
Opis
Medium
Sprężone powietrze / inne gazy obojętne / woda

Ciśnienie robocze
Maks. 35 bar (współczynnik bezpieczeństwa 4:1)

Temperatura robocza
Od -20°C do +100°C (uszczelnienie NBR)

Wielkość przepływu
1000 l/min (ciśnienie wejściowe 6 bar, spadek ciśnienia 0.5 bar) dla sprężonego powietrza

Siła łączenia
60 N przy ciśnieniu 0 bar
180 N przy ciśnieniu 6 bar


Dodatkowa grafika