Zawory odpowietrzające z przyłączami wtykowymi – Seria RQS

Zawory odpowietrzające 3/2 służą do ręcznego odcięcia przepływu medium oraz powodują odpowietrzenie układu od strony odbiornika.

Menedżer produktu RQS

Mariana Buczyńska-Zubik, +48 334724922, m.zubik@rectus.pl

e-mail

Informacje techniczne

Parametr
Opis
Medium
Sprężone powietrze

Ciśnienie robocze
Maks. 10 bar

Podciśnienie
750 mmHG (10 Torr)

Temperatura robocza
Od 0°C do +60°C

Zalecane przewody
PU o twardości 95 lub 98 Shore A
PA11 / PA12

Rodzaje złączy:

RQSH3 – zawór ręczny odpowietrzający