Złącza z tuleją do węża


Grupa zawiera elementy armatury pneumatycznej posiadające przyłącze typu tuleja do węża. Znajdziemy tutaj zarówno elementy do standardowych przewodów warstwowych, gdzie wymagane jest użycie opaski lub tulejki zaciskowej, ale również komponenty z tzw. przyłączem typu Push-on. Przyłącza typu Push-on są dedykowane do specjalnych przewodów nie wymagających stosowania tulejek zaciskowych lub obejm. Armatura ta posiada specjalnie zaprojektowaną karbowaną tulejkę dostosowaną do przewodów typu Push-on.