Układy Ultra High Pressure ( UHP )


Technologia super wysokich ciśnień obejmuje instalacje, w których ciśnienie medium, najczęściej wody lub emulsji, wynosi od 15000 psi (1034 bar) do nawet 150.000 psi (10342 bar). W tej grupie znajdziecie produkty, których specjalna konstrukcja pozwala transportować i kontrolować medium o tak wysokich parametrach.