Instalacje gazów sprężonych


Grupa produktów przeznaczonych do budowy instalacji gazów sprężonych. Całość oferty została podzielona na podgrupy ze względu na obszary zastosowań i specyficzne wymogi techniczno-branżowe. Oferta nasza zawiera elementy zarówno do gazów technicznych, np. spawalniczych, jak również dla gazów o klasie czystości 5.0 czy 6.0 ( 99,9999%). W osobnej podkategorii zostały zebrane elementy do aplikacji tlenowych.