Układy transportu cieczy


Komponenty do mediów płynnych charakteryzują się tym, że musi je cechować absolutna szczelność, jak również możliwość szybkiego i łatwego łączenia czy rozłączenia. Wszystko po to, aby zabezpieczyć układ przed wypływem cieczy na zewnątrz. Szybkozłącza stosowane do transportu cieczy z reguły posiadają obustronne odcięcie w formie standardowego systemu dwustronnego odcięcia lub sytemu bezwyciekowego tzw. flat-face. Do transportu cieczy obojętnych stosuje się również systemy bezzaworowe, jednakże ich zastosowanie podyktowane jest z reguły wymogami dotyczącymi odpowiednio wysokich parametrów przepływu lub konieczności zastosowania komponentów, które nie generują spadków ciśnienia.