Transport materiałów sypkich


Układy transportu materiałów sypkich występują powszechnie w górnictwie surowców mineralnych tzw. kruszyw, energetyce, produkcji materiałów budowlanych, przemyśle zbożowo-młynarskim, przetwórstwie tworzyw sztucznych, produkcji farb i lakierów oraz wielu innych branżach. Produkty do budowy takich instalacji muszą charakteryzować się prostą budową, odpornością na ścieranie, wytrzymałością mechaniczną, a w niektórych przypadkach możliwością ich użycia w strefach zagrożonych wybuchem.