Gazów


Analityka procesowa gazów odnosi się do analizy składu chemicznego i właściwości gazów w różnych procesach przemysłowych. Ma na celu monitorowanie, kontrolę i optymalizację tych procesów w celu zapewnienia bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania instalacji. Aparatura wykorzystywana w układach przygotowania próbki musi być odporna na korozję, zapewniać wysoką szczelność instalacji oraz właściwą temperaturę próbki, eliminować zjawisko adsorpcji, a jej budowa musi być kompatybilna z szeroką gamą związków chemicznych. Elementy spełniające te kryteria można znaleźć w tej kategorii.