Energoelektroniki / Power Electronics


Chłodzenie energoelektroniki w ostatnich latach stało się niezwykle istotne, gdyż w sposób ciągły podnosi się koncentrację mocy w urządzeniach przez co wzrasta również produkcja ciepła. Z uwagi na stabilizację pracy oraz bezpieczeństwo użytkowania niezbędne jest skuteczne odprowadzenie ciepła. Jednym ze sposobów jest chłodzenie powietrzem, które w wielu przypadkach jest już niewystarczające, więc stosuje się chłodzenie dedykowanymi do tych celów płynami. Do budowy układów chłodzenia niezbędne są szybkozłącza lub multizłącza oraz specjalistyczne, przeznaczone do tej aplikacji przewody.