Przewody spiralne


Grupa zawiera przewody spiralne z poliuretanu oraz poliamidu. Przewody spiralne występują, w zależności od rodzaju, w wersji zakutej w szybkozłącza, złącza obrotowe, złącza nieobrotowe oraz bez jakichkolwiek zakuć. W zależności od materiału przewody spiralne różnią się elastycznością, gdyż te wykonane z poliuretanu cechuje dużo większa elastyczność. Przewody wykonane z poliamidu charakteryzują się dużo większą odpornością na tarcie i dlatego dość często wykorzystywane są jako wyposażenie manipulatorów.