Zaciski spawalnicze – Dyrektywa ATEX

Zaciski spawalnicze PNEUMAX dostępne z certyfikatem umożliwiającym pracę w atmosferze potencjalnie wybuchowej, klasyfikowanej dla różnych kategorii zabezpieczenia zgodnie z unijną dyrektywą 2014/34/UE, znaną jako ATEX.

Menedżer produktu Pneumax
e-mail

Informacje techniczne

Parametr
Opis
Kodyfikacja zacisków z certyfikatem ATEX
Litera X przed kodem zacisku

Oznaczenie ATEX na zaciskach
II 2G Ex h IIC T6 Gb X
II 2D Ex h IIIC T85°C Db X

Temperatura pracy
0°C ≤ Ta ≤ +50°C (T6/T85oC)