Szybkozłącze typ 21KL (DN 5mm)

Szybkozłącze przemysłowe w rozmiarze mini z najbardziej popularnym profilem wtyczki dla tej średnicy nominalnej. Zawór umieszczony zarówno w szybkozłączu jak i we wtyczce. Podczas procesu łączenia, wtyczka i szybkozłącze uszczelnione przed otwarciem obu zaworów. Podczas rozłączania oba zawory zamykane równocześnie oraz prawie niezauważalny wyciek medium.

Menedżer produktu HP
e-mail

Informacje techniczne

Parametr
Opis
Medium
Sprężone powietrze / inne gazy obojętne

Ciśnienie robocze
Maks. 35 bar (współczynnik bezpieczeństwa 4:1)

Temperatura robocza
Od -20°C do +100°C (uszczelnienie NBR)

Wielkość przepływu
300 l/min (ciśnienie wejściowe 6 bar, spadek ciśnienia 0.5 bar) dla sprężonego powietrza

Siła łączenia
35 N przy ciśnieniu 0 bar
60 N przy ciśnieniu 6 bar


Dodatkowa grafika