Szybkozłącze typ 45KF (DN 8,5mm)

Seria 45 jest zaprojektowana jako szybkozłącze do wody, bez zaworu odcinającego. Szybkozłącze odpowiednie do wysokiego ciśnienia – maksymalnie do 150 bar. Wersja ta, wykonana z mosiądzu, jest bezpieczna dla aplikacji wodnych i może być zastosowana w wysokociśnieniowych urządzeniach czyszczących. Złącze wymaga obsługi oburącz, tuleja ryglująca musi być ręcznie odciągnięta do tyłu podczas łączenia.

Menedżer produktu HP
e-mail

Informacje techniczne

Parametr
Opis
Medium
Woda

Ciśnienie robocze
Maks. 150 bar (współczynnik bezpieczeństwa 4:1)

Temperatura robocza
Od -20°C do +100°C (uszczelnienie NBR)

Wielkość przepływu
48 l/min (dla spadku ciśnienia 0.5 bar) dla wody

Siła łączenia
10 N przy ciśnieniu 0 bar
10 N przy ciśnieniu 6 bar

Kompatybilność
Parker / Hansen