Szybkozłącze typ 93KL (DN 8,1mm)

Seria 93 to szybkozłącze panelowe służące również do instalacji w systemach multizłączy. Kompletne multizłącze jest oferowane przez nas pod oznaczeniem 08. Ważne elementy narażone na ścieranie wykonano z powłoką teflonu, co zapewnia minimalizację tarcia. Szybkozłącza serii 93 stanowią uzupełnienie dla multizłączy panelowych serii 08.

Menedżer produktu HP
e-mail

Informacje techniczne

Parametr
Opis
Medium
Inne gazy obojętne / medium płynne / sprężone powietrze

Ciśnienie robocze
Maks. 15 bar (współczynnik bezpieczeństwa 4:1)

Temperatura robocza
Od -20°C do +100°C (uszczelnienie NBR)

Wielkość przepływu
1500 l/min (ciśnienie wejściowe 6 bar, spadek ciśnienia 0.5 bar) dla sprężonego powietrza

Siła łączenia
70 N przy ciśnieniu 0 bar
450 N przy ciśnieniu 6 bar