Zaciski z trzpieniem – Seria HP

Zaciski z trzpieniem o wysokiej dokładności i zwiększonej sile powrotu trzpienia. Wysoka temperatura generowana podczas procesu spawania często powoduje lokalne deformacje materiału w obrabianym przedmiocie. Podczas wychładzania metalu pojawiają się miejscowe naprężenia mechaniczne. By zmaksymalizować pewność i powtarzalność przeprowadzanej na elemencie operacji wymagana jest zwiększona siła powrotna trzpienia zacisku. Zapewnia ona łatwiejsze pokonanie ewentualnych naprężeń mechanicznych materiału spawanego zachodzących w obrabianym detalu.

Menedżer produktu Pneumax
e-mail

Informacje techniczne

Parametr
Opis
Wielkość
Ø50

Wersje
P - pneumatyczna

Siła przy powrocie trzpienia
1960 N

Ciśnienie robocze
Od 2 bar do 8 bar (naolejanie nie jest wymagane)